ਕੜੀ ਮਹਿਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Indian ਮਹਿਲਾਂ Judo ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੀ ਮੀਨਕਸ਼ੀ...

ਕੜੀ ਮਹਿਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Indian ਮਹਿਲਾਂ Judo ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੀ ਮੀਨਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

SHARE

For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com/
YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab/

Short URL:tvp http://bit.ly/2uDfWQK