ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾਣ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾਣ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ

SHARE

For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com/
YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial/
Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab/

Short URL:tvp http://bit.ly/2uDjTVt