ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ:...

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com | YouTube: www.youtube.com/TvPunjab | Twitter: www.twitter.com/tvpunjab | Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial | Instagram: www.instagram.com/tvpunjab

Short URL:tvp http://bit.ly/2iGD0sT

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab