ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪਟੋਲੋ ਪੁਲ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪਟੋਲੋ ਪੁਲ਼

SHARE

Surrey: ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੋਲੋ ਪੁਲ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਨਸ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੇਨਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਪੁਲ਼ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ਼ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਪੁਲ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲ਼ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਸਕੇਗੀ।
ਪੁਲ਼ ਰਾਤੀਂ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ 16-17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਤੋਂ ਸਰੀ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ 18,19,20 ਸਤੰਬਰ(ਰਾਤ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਨੂਪਰ ਟਰੱਕ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਆਗੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗੀ। ਟੀਮ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪੂਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟ ਮੈਨ ਜਾਂ ਏਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੁਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ, ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਲ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ।

Short URL:tvp http://bit.ly/2MuwleB

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab