ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ

ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ

SHARE
Short URL:tvp http://bit.ly/2rpAx7s

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab